Van Bulck bundelt zijn krachten met Go Forest

We zijn fier om een deel van onze winst te kunnen doneren aan Go Forest en zo hun acties te ondersteunen. Als je voor onze bieren kiest, steun je de bescherming van onze planeet, zijn biodiversiteit en het vertragen van de klimaatverandering door het planten van bomen. We zijn toegewijd aan het financieren van minimum 15 bomen per maand in boslandbouw met Go Forest om de lokale bevolking te ondersteunen.

Waarom
Boslandbouw?

Go Forest voert herbebossingsprojecten uit over de hele wereld. De zaden worden verzameld van een omliggend bos om de diversiteit van inheemse bomen te maximaliseren op de plantsites. Voor de herbossing wordt het bos simpelweg gekopieeerd. Bij het kiezen van herbebossing, kozen we om de lokale bevolking en hun kostwinning te ondersteunen door een nieuwe bron van inkomsten te creëren.
Door bomen en gewassen te combineren, zorgt herbebossing voor een beter bodemgebruik, een grotere biodiversiteit en voor het creëren van een microklimaat dat de opbrengsten verhoogt.
Sommige van de geplante bomen kunnen dus worden hergebruikt in de lokale economie, zonder houtkap maar als voedsel, veevoer of zelfs mulch voor gewassen te verstrekken.
Deze bomen worden geplant door kleinschalige boeren en inheemse gemeenschappen voor een maximale sociale impact. Als aanvang voor onze steun aan Go Forest, hebben we ervoor gekozen om op te treden in Congo, waar herbebossing een sterke sociale impact heeft via 580 lokale werknemers.

De reis van een zaadje

Het rijkdom van het
Congolese land

Het Congobekken omvat zes landen: Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo, Republiek Congo, Equatoriaal-Guinea en Gabon. Het is een van de grootste stukken ononderbroken tropisch bos en is het op één na grootste regenwoud ter wereld, na de Amazone. Er zijn ongeveer 10,000 soorten tropische planten, waarvan 30% inheems is van deze streek.
De Democratische Republiek Congo is een van de 17 landen in de wereld die aanschouwd wordt als “mega-divers”. Deze landen worden beschouwd als de rijkste ter wereld op vlak van biodiversiteit. De meeste planten- en diersoorten die op aarde worden aangetroffen, zijn daar vertegenwoordigd, met een hoog percentage inheemse soorten.

De ondersteunde doelen bij ons project in Congo

We hebben ervoor gekozen om met Go Forest in Congo actie te ondernemen omdat dit project de lokale bevolkingen op een globale manier ondersteunt en een grote impact heeft. Het planten van bomen in Congo draagt bij aan veel duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, die Van Bulck nou aan het hart liggen, zoals het aanpakken van armoede en honger, het waarborgen van gezondheid en onderwijs voor iedereen en het streven naar verantwoorde consumptie en productie.
De VN zijn Sustainable Development Goals zijn een universele taal die ons op pad zet naar een betere en duurzame toekomst voor iedereen. Ze kaarten de uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, waaronder die rondom armoede, ongelijkheid, milieuschade, vrede en gerechtigheid. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en om niemand achter te laten, is het belangrijk om ze allemaal te bereiken!